ALTRES SERVEIS-OTROS SERVICIOS-AUTRES SERVICES

SERVICIS "VIP"


SERVICIOS "VIP"


SERVICES "VIP"


Servei de Guia privat per a qualsevol zona del País Valencià

Contracti al nostre guia privat per a vostè, la seva família o amics, o la seva empresa. Vostè posa les condicions.


Servei privat ‘a mesura’, en el qual vostè decideix els punts principals de la visita:


Data. Indiqui'ns quan vol realitzar el Tour Privat i li confirmarem disponibilitat.

Hora. Digui'ns a quina hora desitja començar, sempre que sigui entre les 8.00h i les 21.00h.

Punt de trobada. On ens trobem? Digui'ns on i allí estarem.

Durada. Pot triar el nombre d'hores que necessiti, major flexibilitat impossible!


Davant el dubte, pot contactar amb nosaltres i li assessorem.


Servicio de Guía privado para cualquier zona del País Valencià

Contrate a nuestro guía privado para usted, su familia o amigos, o su empresa. Usted pone las condiciones.


Servicio privado 'a medida', en el que usted decide los puntos principales de la visita:


Fecha. Indíquenos cuando quiere realizar el Tour Privado y le confirmaremos disponibilidad.

Hora. Díganos a qué hora desea empezar, siempre que sea entre las 8.00h y las 21.00h.

Punto de encuentro. Dónde estamos? Díganos dónde y allí estaremos.

Duración. Puede elegir el número de horas que necesite, mayor flexibilidad imposible!


Ante la duda, puede contactar con nosotros y le asesoraremos.

Service de guide privé pour une région de la Communauté Valencienne

Contracter notre guide privé pour vous, votre famille ou vos amis, ou votre entreprise. Vous mettez conditions.

Comme un service privé, où vous décidez les principaux points de la visite:


Données. Dites-nous quand vous voulez faire la visite privée et nous vous confirmerons la disponibilité.

Heure. Vous dire à quelle heure vous voulez commencer à chaque fois entre 8h00 et 21h00.

Point de rencontre. Où sommes-nous? Dites-nous où et nous serons là.


Durée. Vous pouvez choisir le nombre d'heures dont vous avez besoin, une plus grande flexibilité impossible!


En cas de doute, vous pouvez nous contacter et nous conseiller.


                   A PEU GUIES


       apeuguies@apeuguies.es